شور و نشاط دانش آموزان دبستان برکت ناصرآباد قزوین

757
مدرسه سازی، یکی از بنیادی ترین و ماندگارترین فعالیت های زیربنایی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) است که به منظور محرومیت زدایی و توسعه عدالت آموزشی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور انجام می شود. تاکنون بیش از 800 مدرسه توسط بنیاد برکت در مناطق محروم کشور ایجاد شده است. دبستان برکت شهرستان ناصرآباد قزوین، یکی از این مدارس است. به تماشای شور و نشاط دانش آموزان این مدرسه بنشینید.
pixel