سامسونگ می گوید تلفن همراه تاشو را در برنامه خود دارد

76

این توضیحات با یک تریلر مفهومی قابل قبول مطابقت دارد که شرکت در سال 2013 منتشر کرد که نشان داد که یک دستگاه با این مشخصات امروزی قرار است دیده بشود.