هشدار! حقوق معلولین را رعایت کنید

1,040
1,040 بازدید
اشتراک گذاری
هشدار! حقوق معلولین را رعایت کنید لطفا حقوق معلولان را رعایت کرده و در محل پارک ویژه خودروی معلولان پارک نکنید
pixel