چطور افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کنیم؟ معصومه مهرعلی 41

47
09024447135 | http://mmehrali.ir | شما جزو کدوم دسته اید؟ دسته ای که فقط به مسائل منفی فکر میکنن یا جزو دسته ای که حس خوب و مثبت رو در خودشون زیاد میکنن؟ نظرتونو برام کامنت کنید
pixel