مبارزه فینال فرزان عاشورزاده در مسابقات جهانی 2015

5,034
ایران - بلژیک / فینال رقابتهای وزن 58- کیلوگرم مسابقات قهرمانی تکواندوی جهان - روسیه 2015
pixel