چرا ارزش همه استارتاپ ها از نظر شتابدهنده ها برابر است؟

879
آکادمی چرخ 138 دنبال‌ کننده
879 بازدید
اشتراک گذاری
شتاب دهنده در زمان سرمایه گذاری در استارتاپ ها، ارزش همه را تقریبا یکی می دانند. با چه منطقی می توان همه استارتاپ ها را به یک میزان ارزش گذاری کرد؟
آکادمی چرخ 138 دنبال کننده
pixel