پنل فتو ولتائیک به همراه مبدل Boost با کنترل توسط الگوریتم P

307

فایل اجرایی: http://matlabfile.ir/?p=2099 در این فایل خروجی سلول های فتوولتائیک به یک مبدل DC به DC از نوع Boost وارد می شود و عملکرد آن توسط کنترلر P

Matlabfile
Matlabfile 51 دنبال کننده