ساخت کیف پول چرمی

1,494

در اینجا نحوه ساخت کیف پول چرمیآموزش داده می شود. ما چرم دباغی گیاهی را برش می دهیم. چرم سازی و کالاهای چرمی دستدوز، اشتیاق ما به صنایع دستی چرم دلیر است. صنایع چرم دلیر- https://www.dalirleather.com