تدبر در آیات با صوت و تصویر . سورة الرعد

247
خداوند ذاتی است كه آسمانها را بدون ستونهایی كه آنها را ببینید، برافراشت سپس بر عرش استقرار یافت و خورشید و ماه را رام گردانید.. ترجمه و پخش:مجموعه اعجاز علمی قرآن آدرس تلگرام Http://Telegram.me/ejaz_quran7 آدرس اینستاگرام www.instagram.com/ejaz_quran7 آپارات Aparat.com/Ejaz_Quran7 آدرس سایت www.kaheel7.com
pixel