قانون نهم جهان هستی | قانون پاداش

355

جهان هستی در نظم کاملی قرار دارد ما پاداش کامل اعمالمان را میگیریم.اگر از جهان هستی بیشتر دریافت میکنید بدون شک بیشتر می بخشید. آموزشهای بیشتر در سایت زیر sormeyli.com

sormeyli2000
sormeyli2000 13 دنبال کننده