عكس دار كردن در زرين ( نرم افزار حسابداري طلا و جواهر )

234
عكس دار كردن محصولات در سيستم حسابداري طلا و جواهر زرين ( اين آپشن در مهرماه ١٣٩٨ به برنامه اضافه شد )
pixel