قسمت اول -معرفی اکسل 2016

617

دوره پیشرفته هوش تجاری (کار با اکسل 2016) مدرس دوره های هوش تجاری - هانی زمانی http://telegram.me/learn_bi

hanizamani
hanizamani 14 دنبال کننده