تریلر مانگای گینتاما جامپ فستا ۲۰۱۹

348

تریلری که در مراسم جامپ فستا ۲۰۱۹ به مناسبت آغاز کار مانگای گینتاما در مجله ی گیگا جامپ پخش شد.

paroshat
paroshat 24 دنبال کننده