امید دانا در پاسخ به نوری زاده: وضع شهرهای ایران بهتر از خیلی از شهرهای اروپاست

973
AL Mahdi
AL Mahdi 193 دنبال‌ کننده
AL Mahdi
AL Mahdi 193 دنبال کننده