ابراهیم اصغرزاده در گفت وگو ویدئویی با اعتمادآنلاین

1,757
یک سری از اسناد سفارت منتشر نشد آقای موسوی خویینی ها گفت به دانشجویان اعلام کنید امام در جریان اشغال سفارت است به آیت الله خامنه ای گفتیم از کاندیداتوری شما حمایت می کنیم اما از آقای بهشتی نه در افشاگری ها افراط شد آن ها که ما را تهدید کردند نهضت آزادی ها و طرفداران بنی صدر بودند
pixel