تعیین دامنه توابع مختلف و مقدار تابع به ازای مقادیر مختلف - درس دوم ریاضی دهم

300
aghaee_math 91 دنبال‌ کننده
300 بازدید
اشتراک گذاری
توضیح مفهوم تابع توضیح دامنه انواع تابع مانند تابع کسری و رادیکالی و ... تعیین مقدار تابع در نقاط مختلف حل مثال های مختلف و کاربردی
aghaee_math 91 دنبال کننده
pixel