دبیرستان دخترانه غیردولتی دوره اول متوسطه پایندگان کرج

1,112
برخی از ویژگی های بسیار منحصر بفرد دبیرستان پایندگان: 1.سیستم محوری -کادر مجرب آموزشی -تقویم آموزشی منسجم -سیستم آموزشی خلاقیت محور -آموزش دروس به صورت هوشمند 2.آمار گرایی -حضور واحد نظارت کیفی -جلسات ماهانه تیم نظارت کیفی با اولیا -تحلیل و گزارش عملکرد هفتگی و ماهانه 3.تیم پیگیری آموزشی (همیار) -پیگیری وضعیت تحصیلی و ارائه گزارش ماهانه به اولیا -جلسات آموزش خانواده توسط کارشناسان مجرب
pixel