تبدیل ضایعات به سرمایه در دل کویر

150

بزرگترین کارخانه مقوای پشت طوسی کشور با تکیه بر دانش ایرانی با سه خط خمیر سازی پیشرفته تحولی بزرگ در صنعت مقواسازی در زواره در دست ساخت است. جهت مشاهده ویدئو های بیشتر، کانال سروش وبسایت به نشانی Sapp.ir/wefam.ir و کانال گپ وبسایت به نشانی Gap.im/wefam_ir را دنبال کنید.