دکتر روستا - کتاب فروش بیشتر در زمان کمتر

82

دکتر روستا پدر بازاریابی نوین ایران، به معرفی یکی از ترجمه‌های خود با عنوان فروش بیشتر در زمان کمتر در این ویدئو می‌پردازند. تهیه از وبسایت نسل نواندیش و یا کتاب‌فروشی‌های سراسر کشور https://naslenowandish.com/735-.html

pixel