Frese OPTIMA Compact

156
ساختار و نحوه عملکرد شیر کنترل مستقل از فشار Frese OPTIMA Compact که در واقع عملکرد سه گونه مختلف از شیر را در خود جای داده است. این شیر با طراحی فشرده و کم جای خود نصب در هر شرایطی را ممکن می سازد.
pixel