عایق پشت بام،استخر،نمای ساختمان و ..

7,786

30 سال عمر مفید،10 سال بیمه و ضمانت،قابل استفاده روی کلیه سطوح،مقاوم در گرما و سرما و ...