بهشت اندونزی، بالی (2)

205

بالی از جزایر اندونزی به حساب می آید. این جزیره مسحور کننده جذابترین معابد، جنگل های سرسبز استوایی و سواحل دیدنی را در خود جای داده است. بالی جایی است که قطعا با یک بار سفر از آن سیر نخواهید شد.