دانشگاه های برتر جهان (دانشگاه سوربن)

1,877

دانشگاه سوربن پاریس یکی از بزرگترین و قدیمی ترین دانشگاههای فرانسه در علوم انسانی و رشته های کلاسیک است. تحصیل در سوربن رایگان اما بسیار دشوار است. www.RandD.ir

پندلتون

پندلتون

5 سال پیش
ممنون:)