من خوشبختی خودم را پیدا کردم شما چطور؟

1,379
سلام من سما هستم همراه با شوهرم امیر ما بسیار مشکلات و دق دقه های بیشماری در زندگیمون داشتیم و این مشکلات دیگه داشت کلافمون میکرد تا اینکه معجزه ای رخ داد البته تلاشهای خودمون هم بوده با این حال تصمیم گرفتیم موفقیتمون و با شما به اشتراک بزاریم تا هرچقدر ناچیز اما از دعاهای شما سهمی داشته باشیم
pixel