ورزش کردن برای کنترل قند خون

270
انجام حرکات اصلاحی به کنترل قند خون افراد دیابتی کمک فراوانی خواهد کرد. در کلینیک تخصصی سلامت و دیابت کوروش، زیر نظر جناب آقای علی فریدی (مشاور فعالیت بدنی) به هر فرد متناسب با شرایط خاص او حرکات اصلاحی ارائه می شود.
pixel