لیندا _ آموزش Node.js برای توسعه دهندگان سی شارپ (با زیرنویس فارسی)

35
Node.js از زمان آغاز فعالیت خود در سال 2009، همچنان محبوبیت خود را ادامه داده است. Node.js با استفاده از ابزارهای سریع و پیشرفته خود، از راه اندازی به عنوان یک چارچوب full-stack همواره انتخاب شده است. این دوره برای کمک به توسعه دهندگان #C و NET. برای توسعه Node.js در نظر گرفته شده است. مربی Robby Millsap بررسی مزایا و چالش های فریمورک، از جمله اشکال زدایی، مدیریت حافظه، multithreading، برنامه نویسی ناهمزمان و مدیریت بسته را بررسی می کند.
pixel