صفارهرندی، محبوبیت رییس جمهور به زیر ده درصد رسیده است.

713
Fardin.Net 3.9 هزار دنبال‌ کننده
713 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

. صفارهرندی وزیر ارشاد سابق: . ما ساختاری برای رییس جمهوری نیاز داریم که ویژگی نخست وزیری داشته باشد؛ برآمده از مجلس باشد و به مجلس جواب دهد. نه اینکه با هر کارکردی او را بعضاً هشت سال تحمل کنیم. . مراکز آماری می گویند میزان محبوبیت رییس جمهور به زیر ده درصد رسیده است.

Fardin.Net 3.9 هزار دنبال کننده
pixel