دیدگاه مقام معظم رهبری نسبت به جریانات فاطمیه

2,621
دیدگاه مقام معظم رهبری نسبت به جریانات فاطمیه این اثر کاری از "گروه فرهنگی چارچوب "جهت انتشار در طرح بانوی بی نشان -فاطمیه- می باشد. https://morsalun.ir/ https://eitaa.com/morsalun_ir
morsalun.ir 205 دنبال کننده
pixel