داغترین‌ها: #Copa America 2019

روحانی از روی لجبازی گفته ؛ تا وقتی ضرغامی و رحیم پور ازغدی در شورا هستند....

507

روحانی از روی لجبازی گفته ؛ تا وقتی ضرغامی و رحیم پور ازغدی در شورا هستند، جلسات را تشکیل نمی دهم...