فتوریدینگ از دروغ تا واقعیت - فتوریدینگ چیست؟

2,911

در این فیلم ابتدا یک کلیپ نشان داده می شود که در آن شخصی مدعی است فتوریدینگ را می داند و یک گوشه ای از آن را به نمایش می گذارد که همین ماجرا باعث شد محمد مهدی زندوکیلی (بنیان گذار سیستم عکس خوانی ذهنی) توضیحاتی را درباره آن بدهد تا فتوریدینگ حقیقی و قلابی مشخص شود