گوشه ای از فعالیت های بسیجیان خانیک

34
خانیک Khanik 22 دنبال‌ کننده
34 بازدید
اشتراک گذاری
مشارکت اعضای پایگاه شهید نظری روستای خانیک در فعالیت های مذهبی ، فرهنگی ، اقتصادی و عمرانی روستا تهیه و تدوین : تیرماه 1394
خانیک Khanik 22 دنبال کننده
pixel