آموزش نکته های کاربردی و پیشرفته Word - فصل دو، بخش ۲ از ۲

1,213
نکات کوچک 39 دنبال‌ کننده
برای دیدن کیفیت بهتر ویدئو را در حالت های 480 و یا 720 (کیفیت پیشنهادی) ببینید. توضیح ویدئو و دریافت ابزارها و اطلاعات مورد نیاز: http://earmin.com/word-tips/ فصل دوم «آموزش نکته های کاربردی و پیشرفته Microsoft Word» در دو ویدئوی جداگانه تهیه شده است تا دریافت و دیدن آن ساده تر باشد. بخش نخست از فصل دوم بیشتر به آموزش نکات مربوط به تایپ و جداول و شکل ها و ... در خود Word پرداخته و بخش دوم (همین ویدئو) بیشتر به جمع بندی و کارهای در تهیه فایل نهایی پرداخته است. اما توصیه می شود هر دو ویدئو
نکات کوچک 39 دنبال کننده
pixel