نرونهای آینه‌ای: یک «من جدید» برای تغییر دنیا | مهران داودی | تداکس جوانان تهران

2,296
ما در کشوری زندگی می‌کنیم که شرایط عجیبی دارد! هر آنچه یک کشور برای بهترین بودن نیاز دارد را داراست، اما بهترین نیست! همه انواع معادن، همه انواع پوشش جغرافیایی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و ... خیلی عجیب است کشوری با این همه امکانات، بهترین کشور جهان نباشد! مهم ترین دلیلی که اجازه نمی‌دهد ما به جایگاه واقعی خود برسیم، عدم توانایی ما در «با هم کار کردن» است. چیزی که به آن می‌گویند تیم!
pixel