نارضایتی جناب خان از هزینه زیاد نیمار برای پاری سن ژرمن!

359
دنیای خنده 2.5 هزار دنبال کننده
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel