عمل جراحی سرطان تیروئید

8,329
عمل جراحی سرطان تیروئید در بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان توسط دکتر مسیح جهانبخش با موفقیت انجام گرفت.
pixel