گوش دادن به موسیقی با ابر کویل تسلا

575

کانال فرا الکترونیک: یکی از ویژیگی های کویل تسلا که علاوه بر انتشار برق به صورت بیسم علاوه بر گوش به موسیقی میتوان به عنوان یک ساز درموسیقی استفاده نمود لینک کانال تلگرامی ما: https://t.me/FaraElctronic