آموزشی تعدادی اصطلاح ضروری ارمنی

101
در این ویديو تعدادی از اصطلاحات ضروری آموزش داده میشود. https://armanestan.org
مرکز آموزش 557 دنبال کننده
pixel