کلیپ تشییع با شکوه سردار در مشهدالرضا، غمت سنگین است سردار

1,329

تنها رفتی و بی تو موجی سرگردانم دریایم باش- دنیا بی تو بی معناست آخر کجا ماندی برگردی کاش

pixel