استریل لباس ایزوله

27,118

دستگاه تمام اتوماتیک استریل انواع ماسک و البسه ایزوله و کلیه لوازم و تجهیزات پزشکی با روش استریل با گاز اتیلن اکساید ساخته شده توسط شرکت نیامش با ظرفیت یک الی سی متر مکعب تلفن 09120712724

pixel