نماهنگ تاجیکی شاه خراسانیم؛ دولتمند خلف

2,362
2,362 بازدید
اشتراک گذاری
آن دم زندانیم، بازدم جان شدی، از قفس سینه ها، همچون آه آمدم، پیرهن یوسفم! یا کفن یوسفم؟، بوی تن یوسفم، کز دل چاه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ی راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرق گناه آمدم؛ موزیک ویدئو شاه خراسانیم با آهنگ اصیل تاجیکی با صدای دولتمند خلف
pixel