تحویل هدیه شهردار تهران به بیمارستان مسیح دانشوری

160
در این ویدئو، تحویل مرسوله اهدایی شهردار تهران به بیمارستان مسیح دانشوری که توسط ناوگان جدید حمل و نقل فروشگاه مجازی شهروند انجام شده است را ملاحظه مینمایید.
pixel