تیزر / آموزش مجازی خط نستعلیق در موسسه فرهنگی اکو

152
هنر خوشنویسی هنر مشترک منطقه اکو است، با هدف آموزش این هنر به علاقمندان و هنرجویان، موسسه فرهنگی اکو سلسله کارگاه های آنلاین را در این زمینه به راه انداخته است.
pixel