نمونه اسلام هراسی در غرب!

1,287

آنچه می بینید شو لباس گوچی در هفته هنر! میلان است همانطور که مشاهده می کنید طراح، در این نمایش مدل هایی با فاکتورهای شیطانی را در ترکیب با زنانی که حجاب کامل دارند بر روی صحنه برده است

جام جمکران 2 هزار دنبال کننده
pixel