معروف ترین آزمایش های فضایی ناموفق آمریکا

597
پرتاب یک موشک همواره با ریسک های زیادی همراه بوده و مرز بین شکست و پیروزی در این پرتاب ها از مو هم باریک تر است بطوری که اگر همه چیز طبق برنامه پیش نرود احتمال وقوع یک فاجعه دور از ذهن نیست. در این ویدئو چند نمونه از آزمایش های فضایی ناموفق معروف آمریکا را ماشهده می کنید. ... جهت تماشای ویدئوهای بیشتر به وبسایت USFacts به آدرس www.usfacts.ir مراجعه کنید.
pixel