داغترین‌ها: #پخش زنده رویداد اپل

خواص کود هیومیک اسید

431
خواص هیومیک اسید: 1- ساختار خاک را بهبود می‌بخشد. 2- به ریشه‌زایی بهتر کمک می‌کند. 3- باعث نگهداری بیشتر آب در خاک می‌شود. 4- به رشد سریع باکتری‌های مفید در خاک کمک می‌کند. 5- به انحلال و آزادسازی عناصر ماکرو و میکرو کمک کرده و در نتیجه نیاز به کودهای شیمیایی را به نحو محسوسی کاهش می‌دهد. 6- مقاومت به شوری را افزایش می‌دهد. 7- مقاومت به کم‌آبی را افزایش می‌دهد. 8- مقاومت به سرما را افزایش می‌دهد. 9- از سمیّت کودها و عناصر اضافی موجود در خاک می‌کاهد. 10- دوام اثر آن زیاد است و تا چند سال اثر آن در خاک باقی می‌ماند. 11- مقاومت گیاه را در مقابل انواع بیماری‌ها افزایش داده و نیاز به مصرف سموم را به نحو محسوسی کاهش می‌دهد. 14- با طبیعت سازگار است و خطری برای گیاه و یا محیط زیست ندارد. 15- به حفظ توازن خاک کمک می‌کند. 16- به بهبود کیفیت محصول کمک می‌کند. 17- هیومیک اسید بهترین کلاتور طبیعی است.
pixel