گوی بزرگ موزیکال دخترانه

1,157
پس از کوک کردن گوی و رها کردن کوک- عروسک داخل گوی ( عروسک هلوکیتی ) شروع به چرخش میکند و همزمان موزیک پخش میکند و با تکان دادن گوی و بهم خوردن آب داخل آن برف مصنوعی داخل گوی شروع به ریزش بر روی عروسک کیتی میکند یک هدیه شادی بخش برای کودکان....
pixel