باغ شهاب سنگ! محشره!

4,796
پسره قبلا خیلی شر بوده و همش در حال کتک کاری!.. و خب رئیس یه باند رو هم کتک میزنه و پاش رو هم میشکنه!.. اون باند هرکاری کردن که از پسره انتقام بگیرن نشد!.. تا اینکه فهمیدن پسره عاشق شده!.. عشق پسره رو دزدیدن و بهش گفتن اگه نیای نجاتش بدی دختره رو میکشیمش! پسره هم برای نجات دختره رفت و با اینکه میتونست از خودش دفاع کنه!.. بخاطر جون عشقش اینکارو نکرد! رفت و کتک خورد! بخاطر دختره!
pixel