فریدون بانوا

404
گفتگو با فریدون اسماعیلی از صداهای ماندگار و پیشکسوت رادیو و دوبله (کاری از :امین حاج بابا)
خاطرات صدا 56 دنبال کننده

قرائت متقن وشرعی (محمّدامین احمدپور)

1 سال پیش
گفت وگوی مفصلی با استادخسروشاهی واستاداسماعیلی واستادطهماسب را خواستاریم
خاطرات صدا ببخشید کامنت شما به اشتباه پاک شد (ویدئو استاد رضایی) اگر امکانش هست دوباره نظر خود را منعکس کنید

Ali

1 سال پیش
ممنون که به این دورلورهای پیشکسوت سرمیزنی بنده دائم منتظر قسمت های جدید هستم وبلافاصله دریافت میکنم.
pixel