همایش رشد غیر منتظره فروش!! هر مشکلی راهکار دارد!

2,242

همایش رشد غیر منتظره فروش به همت ویدان و حمایت ایده پردازان برگزار شد اساتیدی مجرب در این رویداد سخنرانی داشتند از جمله، محمود معظمی، محمد مهدی ربانی، محمدرضا عمرانی، دکتر علیرضا شیری و اساتید به نام دیگر که امیدواریم در بخش اول و دوم برنامه از سخنانشان بهره کافی را ببرید. پیشنهاد می کنم تماشای همایش رشد غیر منتظره فروش را از دست ندید! اینستاگرام ایده پردازان idehpardazan_ipe.ir@