روش کار کمپرسور اسکرو هیتاچی

276
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 35.6 هزاردنبال‌ کننده

در این فیلم با اجزا و قطعات کمپرسورهای اسکروهیتاچی آشنا می شوید و همینطور کنترل ظرفیت این کمپرسورها تشریح شده است. کنترل ظرفیت کمپرسورهای اسکروهیتاچی مانند بسیاری از کمپرسورهای تبرید توسط سیستم اسلایدر انجام می گیرد که برای تعمیر کمپرسور اسکرو نیاز به داشتن دانش نسبت به روش کارکرد این کمپرسور است. برای مشاهده فیلم ها و مقالات بیشتر به سایت www.mehrespand.ir مراجعه کنید.

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 35.6 هزار دنبال کننده